MONUMENT ISTORIC..
 • Descriere: Vedere cu intrarea în Mausoleul Eroilor de la Mărășești. Cele trei terase conduc spre cupola decorată cu un basorelief reprezeintând soldați, un înger și infirmiere și având în capăt o cruce și patru acvile îndreptate către cele patru puncte cardinale.
 • Domeniu: Monumente;
 • Cod LMI: VN-IV-m-A-06631
 • Observații: Monumentul a fost ridicat pe locul unde, în vara anului 1917, s-a desfășurat bătălia de la Mărășești. A fost realizat între 1923 și 1938 după planurile arhitecților George Cristinel și Constantin Pomponiu. Basoreliefurile „Cupolei Gloriei” au fost realizate de către Cornel Medrea și Ion Jalea și ilustrează diverse momente ale luptelor de la Mărășești. Este un monument memorial de importanță națională.
 • Descriptori: monument istoric; mausoleu; Mausoleul de la Mărășești; arhitectură; stil neoromanic; monument de eroi; monument de for public;;
 • Suport Imagine: print; hârtie fotografică;
LOCALIZARE
 • Intern/Extern: Intern
 • Localizare: Șoseaua Națională DN 2 București-Focșani-Suceava - E 85
 • Localitate: Mărășești
 • UAT: Mărășești
 • Județ: Vrancea
 • Regiune Istorică: Moldova
 • Stat (denumire acuala): România

Scroll